• Nezávislý dozor

    Nezávislý dozor

    Provádíme nezávislý dozor nad elektromontážními pracemi s možností provedení následné revize elektrických zařízení v rozsahu E1B bez omezení
    napětí v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Revize

foto4.jpg

Co je revize?

Revize je kontrola zařízení či systémů. Revize se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu.
Revize musí vždy provádět technik, který disponuje odpovídajícím oprávněním. Tato oprávnění uděluje revizním technikům Technická inspekce České republiky (www.ticr.cz).


Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav odpovídá předepsaným normám. V případě, že je vše v pořádku, vystaví kladnou revizní zprávu a  je možné zařízení i nadále bezpečně používat.


Pokud však revizní technik narazí na nedostatky či nesrovnalosti, je nutné přestat dané zařízení používat, nebo provést náležité úpravy, zajišťující správný a bezpečný provoz.


Pokud se využívá zařízení, které neprošlo revizí, hrozí, že může dojít k ohrožení zdraví i majetku a vystavujete se také potenciálním postihům. V případě pojistné události je pojišťovna a Hasičská záchranný sbor první kdo tuto revizi vyžaduje.


Obvykle je nutné revize opakovat po určité době, aby byla zajištěná bezpečnost provozu.

Přejít na lhůty revizí elektro