• Nezávislý dozor

    Nezávislý dozor

    Provádíme nezávislý dozor nad elektromontážními pracemi s možností provedení následné revize elektrických zařízení v rozsahu E1B bez omezení
    napětí v prostorách s nebezpečím výbuchu.

O nás

Firma HORG, s.r.o. byla založena v roce 2008 po zkušenostech v podnikatelské činnosti od roku 1989. Sídlo firmy je v Dubí u Teplic.

Provádíme

1.  Inženýring elektro
2.  Zástup organizací a firem pro orgány státního dozoru - TIČR
3.  Provádíme nezávislý dozor nad elektro-montážními pracemi s možností provedení následné revize elektrických zařízení bez omezení rozsahu a druhu prostředí.
4. Revize na elektrických zařízeních: průmyslové objekty, rozvodny, transformátorové stanice, bytová výstavba, rodinné domy, elektrické stroje, nářadí, hromosvody apod.
5. Revize provádíme výchozí a pravidelné. Pro pojišťovny, stavební úřady pro kolaudační řízení, pro firmy i občany.