Elektro

Provádíme:

  1. Inženýring elektro
  2. Zástup organizací a firem pro TIČR
  3. Provádíme nezávislý dozor nad elektromontážními pracemi s možností provedení následné revize elektrických zařízení v rozsahu E1B bez omezení napětí v prostorách s nebezpečím výbuchu
  4. Revize na elektrických zařízeních: průmyslových objektů, bytové výstavby, rodinných domech, elektrického vybavení, nářadí, hromosvodech apod.
  5. Revize provádíme výchozí, průběžné i kontrolní. Pro pojišťovny, stavební úřady pro kolaudační řízení apod.

Reference:

  1. Odsíření Teplárny České Budějovice pro Tenza, a.s. (2015-2016)
  2. Rekonstrukce Etylénové jednotky v Unipetrol Záluží (po požáru v srpnu 2015) pro Linde, AG (2016)
  3. Výstavba pyrolýzních pecí v Unipetrol Záluží pro Technip Benelux (2016)
  4. Výstavba nového areálu v Lovochemii Lovovosice
  5. Výstavba skladu a řezačky dřeva v MONDI Štětí